Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se zúčastnilo 10 žáků 1. až 5. ročníku okrskového kola přespolního běhu v Jablunkově a byli velice úspěšní, protože vybojovali čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Zde jsou výsledky – dívky: Gorylová Adéla 2. místo (1.C), Kropová Nela 5. místo (2.A), Sobolová Darja 2. místo (3.B), Krčková Alena 5. místo (4.A), Rylková Denisa 7. místo (5.B); chlapci: Miech Maxmilián 2. místo (1.A), Babilon Adam 3. místo (2.B), Samiec Jakub 2. místo (3.C), Kawulok Radek 5. místo (4.A), Hořák Štěpán 7. místo (5.A).

Běžci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují dál do okresního kola, které se bude konat 5. 10. 2016 opět v Jablunkově. Blahopřejeme a budeme držet palce.

Mgr.Helena Styrnalová

V rámci vyučovacích hodin Občanské výchovy se naše tři devítky tento týden podívaly do útrob budovy, kde se „řídí“ dění v obci Bystřice. Obecním úřadem nás provedla kulturní referentka paní Ondraszková. V úvodu sdělila žákům zajímavé statistické údaje o obci Bystřice, padlo několik základních informací o vedení obce, radě obce a zastupitelstvu obce. Když jsme procházeli jednotlivá patra budovy, popisovala všechny odbory OÚ a vysvětlovala jejich činnost. Během půlhodinové exkurze se žáci seznámili s chodem této důležité instituce.

PhDr. Radim Mikulka

Hodina pohybu navíc - tak se jmenuje program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Praha, který má zábavnou formou posílit tělesnou a sportovní zdatnost žáků 1. až 3. ročníku základní školy. Naše škola se přihlásila do projektu a byla vybrána mezi pilotní školy, na kterých se bude projekt provádět a následně vyhodnocovat. Protože v normální výuce již není možno navyšovat počty odučených hodin, bude projekt probíhat ve spolupráci se školní družinou. Děti, které navštěvují školní družinu, budou uvolňovány pro tuto hodinu sportování a pak se vrátí zpět do školní družiny. Děti povedou zkušení a vyškolení učitelé tělesné výchovy. Všichni žáci jsou pojištěni MŠMT Praha pro případ úrazu.

Výuka bude probíhat pro žáky 1. a 2. ročníku v úterý a ve čtvrtek od 12.40 do 13.25 hodin (6. vyučovací hodina). Rozděleni budou podle rozvrhu hodin a podle počtu. Žáci 3. ročníku budou mít výuku ve středu ráno od 7.00 do 7.45 hodin.
Z kapacitních důvodů se již nevejde výuka na odpolední časy. Dnes rozesíláme rodičům informace s návratkou v tištěné podobě.
Mgr. Jan Čechura

V pátek se na školním hřišti konalo mezinárodní sportovní setkání - Bystřický půlmaraton. Závodu se zúčastnily 15 členné týmy z naší školy, ze Základní školy s polským jazykem vyučovacím a ze Základní školy z polského města Brenna. Závod se běžel štafetově, závodníci se střídali po 200 metrech.

Vítězem se stalo družstvo z naší školy a kromě krásného poháru získalo i finanční odměnu 5000 Kč na nákup sportovního vybavení do tělesné výchovy. Běžcům blahopřejeme.